Rusza XXV edycja konkursu, w którym nagrodzeni zostaną wyróżniający się mieszkańcy Miasta i Gminy Biskupiec.

Gala „Sukcesy” to spotkanie, na którym honorowani są ludzie, którzy w szczególny sposób reprezentują biskupieckie środowisko. Otrzymują statuetki w kategoriach nauka, kultura, promocja i „krajobraz pełen możliwości”.
O przyznaniu nagród decyduje Kapituła „Sukcesów”, która wybiera laureatów spośród nadesłanych zgłoszeń. Zgodnie z regulaminem kandydatów do wyróżnień może zgłaszać praktycznie każdy. Aby tego dokonać należy w nieprzekraczalnym terminie do 13 lutego 2023 r. na odpowiednim formularzu dokonać zgłoszenia kandydata. Do formularza zgłoszeniowego powinny być dołączone: podpisana klauzula RODO, podpisana zgoda na wykorzystanie wizerunku oraz kopie dyplomów, certyfikatów lub innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia.

Zgłoszenia należy nadsyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Sukcesy 2022” na adres: Urząd Miejski, al. Niepodległości 2, 11–300 Biskupiec, lub składać w Informacji – Obsłudze Interesanta (pok. Nr 10). Dodatkowo wymagane jest przesłanie zgłoszeń w postaci elektronicznej pocztą e-mail na adres: promocja@biskupiec.pl

Do pobrania:

REGULAMIN

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

RODO

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku