Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez sport na terenie Gminy Biskupiec w roku 2024. 

Zarządzenie Burmistrza Biskupca

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Załącznik nr 2 do Zarządzenia