Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, obejmującego świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców miasta i gminy Biskupiec, uprawnionych na podstawie ustawy o pomocy społecznej w roku 2024. 

Zarządzenie Burmistrza Biskupca

Ogłoszenie konkursowe

Załącznik nr 1 do Zarządzenia