Ogłoszenie o naborze wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w ramach inwestycji mieszkaniowej realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową KZN- Północ.

Burmistrz Biskupca ogłasza nabór wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych planowanych do realizacji w ramach inwestycji budowy budynku 28 rodzinnego zlokalizowanego na działce nr 718/1 obręb 3 m. Biskupiec wraz z istniejącymi i projektowanymi miejscami parkingowymi na działce nr 718/2 obręb 3 m. Biskupiec, stanowiącymi obsługę parkingową projektowanego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu- realizowanej przez spółkę Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN- Północ Sp. z.o.o. z siedzibą w Olsztynie (ul. Dąbrowszczaków 21 lok. 430, 10-542 Olsztyn).

Wniosek o zawarcie umowy najmu wraz z załącznikami należy składać od dnia 19.06.2024 r. do dnia 03.08.2024 r. w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Biskupcu, Al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec, bądź korespondencyjnie na adres Al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec.

Formularz wniosku jest dostępny w wersji papierowej w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Biskupcu lub tutaj – Formularz wniosku do pobrania.

Szczegółowe informacje o zasadach naboru dostępne są w ogłoszeniu – TUTAJ.

Poniżej prezentujemy Państwu projekty/rzuty mieszkań oraz całego budynku.