Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia – Biskupiec, ul. Przeskok.

WYKAZ