Nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Biskupiec, przeznaczona do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym – obręb Mojtyny. 

WYKAZ