Informujemy, iż Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej “Ozdoba” w Biskupcu ogłosiła konkurs na stanowisko prezesa spółdzielni. 

REGULAMIN KONKURSU ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ