Fundacja Szalony Krasnolud ogłasza konkurs na najlepszą pracę opisującą korzenie rodziny. 

Fundacja Szalony Krasnolud, Miejska Biblioteka Publiczna w Biskupcu oraz Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu ogłaszają konkurs na pracę pisemną – opowiadanie, esej, biografia, spisany wywiad, której tematem przewodnim będzie opowieść o pochodzeniu (korzeniach) rodziny, napisanej w oparciu o materiały archiwalne. Uczestnikami Konkursu mogą być mieszkańcy Miasta i Gminy Biskupiec oraz uczniowie szkół z siedzibą w Gminie Biskupiec. Praca powinna być nie krótsza niż 3 strony maszynopisu (format A4, czcionka Times New Roman 12, odstęp półtora) nie licząc zdjęć, rysunków itp.

Prace konkursowe, wg wytycznych określonych w regulaminie należy przesyłać (dostarczyć) na adres: Fundacja Szalony Krasnolud ul. Partyzantów 16/16, 10-521 Olsztyn w terminie do 15.07.2022 r. 

Szczegóły dostępne w  REGULAMINIE

Zachęcamy do udziału!

grafika konkursu