Zgłoszenie do obowiązkowej ewidencji zbiorników bezodpływowych dla właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Biskupiec. 

DRUK DO POBRANIA TUTAJ

informacja