Burmistrz Biskupca ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kramarce.

Nieruchomość jest objęta granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

OGŁOSZENIE