Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę – obręb Rukławki.

Wykaz PDF