ZaprejektujMy razem kulturę – biskupieckie inicjatywy lokalne to zadanie realizowane przez Centrum Kultury Turystyki i Sportu w Biskupcu w ramach programu „Dom Kultury+. Inicjatywy Lokalne. Edycja 2023”.

Celem zadania jest wyłonienie, dofinansowanie i zrealizowanie oddolnych  inicjatyw lokalnych o charakterze kulturalnym lub społeczno-kulturalnym.

Wnioski składać mogą organizacje i grupy nieformalne składające się z co najmniej 3 osób, które przygotują swój nowatorski, autorski pomysł. Jeśli, macie  ciekawą koncepcję na inicjatywę kulturalną na terenie gminy Biskupiec, to jest to konkurs dla Was! Zbierzcie zespół, z którym wspólnie podejmiecie się organizacji pomysłu dającego możliwości angażowania się, wspierania i rozwoju swojej społeczności – a My pomożemy.

Złóż kartę zgłoszeniową zawierającą szczegóły pomysłu na inicjatywę do 16 czerwca 2023 roku.

Wybór najciekawszych inicjatyw nastąpi do 26 czerwca, a ich realizacja nastąpi od 1 sierpnia do 30 października 2023r.

W wyniku naboru zostanie wybranych od 3 do 7 inicjatyw, na łączną kwotę dofinansowania 30 000 zł.

Zapraszamy i życzymy powodzenia!

Preferowane będą zadania odpowiadające na potrzeby zawarte w diagnozie potencjałów i zasobów kultury w gminie Biskupiec:

– wspierające przedsięwzięcia budujące lub zwiększające poczucie tożsamości z miejscem zamieszkania,

– wspierające projekty zakładające prezentację lokalnych twórców i artystów, a także wykorzystujące wiedzę i umiejętności drzemiące w lokalnych społecznościach,

– wspierające inicjatywy ożywiające i promujące lokalne zasoby regionalne, przyrodnicze, historyczne i artystyczne,

– promujące i doceniające działalności i inicjatywność aktywnych mieszkańców oraz wspierające projekty aktywizujące do działań nowe osoby,

– wspierające projekty oparte na współdziałaniu i współuczestnictwie, angażujące jak najszersze grupy mieszkańców przedsięwzięcia kulturalne budujące i wzmacniające relacje międzyludzkie.

– wspierające partnerskie projekty łączące zasoby większej niż jedna grupa aktywnych mieszkańców czy środowisk kulturalnych.

Wszystkie szczegóły znajdziecie w regulaminie naboru inicjatyw.

REGULAMIN

ZAŁĄCZNIK NR 1 – karta-zgłoszeniowa

ZAŁĄCZNIK NR 2 – klauzula-RODO

ZAŁĄCZNIK NR 3 – koszty kwalifikowane