Radni Rady Miejskiej udzielili absolutorium i wotum zaufania burmistrzowi Biskupca.

26 czerwca odbyła się najważniejsza w roku absolutoryjna Sesja Rady Miejskiej w Biskupcu, podczas której Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2023 rok. Udzielenie wotum i absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady nad działalnością Burmistrza oraz element docenienia jego pracy. Podstawą do dokonania powyższej oceny przez radnych był przedstawiony przez burmistrza „Raport o stanie gminy za 2023 rok” oraz sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za 2023 r., które uzyskało również pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej. Tuż przed rozpoczęciem sesji Burmistrz Biskupca gratulował również Państwu Jadwidze i Dariuszowi Kostyrom otrzymanego wyróżnienia „Diament Dobroci i Serca” (więcej o tym TUTAJ).

-Dziś w naszym Urzędzie Miejskim odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej. Była to wyjątkowa sesja, jedna z najważniejszych w całym roku – absolutoryjna. Dziękuję Radnym za udzielone mi absolutorium i wotum zaufania. Pomimo iż nie była to jednogłośna decyzja, to zdecydowana większość z Państwa rozumie i wspiera przyjęty przeze mnie kierunek rozwoju naszej gminy. Bardzo dziękuję! Miniony rok to sukcesywna praca całego mojego zespołu, współpracowników, ale także kierowników jednostek organizacyjnych i oświatowych i Sołtysów. Razem obraliśmy wspólne tory, tworzyliśmy i działaliśmy na rzecz rozwoju, poprawy bezpieczeństwa i lepszego życia naszych Mieszkańców. Bardzo wszystkim dziękuję! Przed nami kolejne plany, wizje i pomysły, które tak jak dotychczas, wspólnie będziemy realizować. Jest jeszcze wiele do zrobienia! – mówił Burmistrz Biskupca.