Rodzina zastępcza z Biskupca otrzymała statuetkę Diament Dobroci i Serca.

5 czerwca w Olsztynie odbyła się IX Warmińsko-Mazurska Konferencja z okazji obchodzonego 30 maja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Podczas konferencji najlepsi rodzice zastępczy z Warmii i Mazur odebrali z rąk członka zarządu województwa warmińsko-mazurskiego Roberta Turleja honorowe statuetki „Diament Dobroci i Serca”. Celem zorganizowanego przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego wydarzenia jest wsparcie rodzin zastępczych, ale także poprawa jakości funkcjonowania rodzicielstwa zastępczego oraz wzmocnienie roli pieczy zastępczej wśród instytucji pracujących na rzecz dziecka i rodziny.

Głównym punktem konferencji było wręczenie najwyżej ocenianym przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie rodzinom zastępczym z Warmii i Mazur statuetek „Diament Dobroci i Serca”. Wśród wyróżnionych rodzin znaleźli się Państwo Jadwiga i Dariusz Kostyra. Zostali wyróżnieni za swoje Rodzicielstwo Zastępcze z grona 169 rodzin zastępczych z terenu Powiatu Olsztyńskiego. Serdecznie gratulujemy naszym wspaniałym mieszkańcom!

źródło: PCPR Olsztyn