Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

ceeb

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Do składania deklaracji zobowiązani są wszyscy właściciele lub zarządcy budynku posiadającego źródła ciepła lub spalania paliw do 1MW, np. piec, miejska sieć ciepłownicza, pompa ciepła itp. Jak informuje Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która ma być wymierzana na zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń. W przypadku domów już istniejących, które posiadają źródło ciepła zainstalowane przed 1 lipca 2021 r., czas na złożenie deklaracji wynosi 12 miesięcy. Jeżeli jest to nowo powstały obiekt i źródło ciepła uruchomione zostanie po 1 lipca, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

Deklarację można złożyć w wybrany sposób:
– w formie elektronicznej na stronie www.zone.gunb.gov.pl (aby to zrobić należy posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny),

– osobiście w Urzędzie Miejskim w Biskupcu (Biuro Obsługi Interesanta, pok. 10),

– listownie na adres Urzędu Miejskiego w Biskupcu (al. Niepodległości 2, 11–300 Biskupiec).

Do pobrania:

Deklaracja_dotycząca_źródeł_ciepła_i_źródeł_spalania_paliw_Formularz_A_-_budynki_i_lokale_mieszkalne

Deklaracja_dotycząca_źródeł_ciepła_i_źródeł_spalania_paliw_Formularz_B_-_budynki_i_lokale_niemieszkalne

Informator

Broszura

Gmina Biskupiec zakupiła mobilne urządzenie do monitorowania zanieczyszczeń powietrza

Zdjęcie czujnika powietrza

Sniffer 4D to nowoczesne urządzenie sygnalizujące poziom zanieczyszczenia powietrza. Dzięki temu, że będzie ono mobilne, pozwoli na monitorowanie stanu jakości powietrza na posesjach na terenie miasta i gminy Biskupiec. Dzięki licznym, zamontowanym sensorom wyposażonym w najnowocześniejsze czujniki Sinffer jest w stanie wykryć wiele rodzajów zanieczyszczeń.

Urządzenie to będzie wykorzystywane przez Straż Miejską w codziennej pracy. Pozwoli im na pomiary zanieczyszczeń powietrza w szczególności w rejonach ścisłej zabudowy jednorodzinnej. Dzięki urządzeniu będzie można wykryć m.in. w których domostwach mieszkańcy palą w piecach nieodpowiednim opałem, np. plastikami. W razie alarmujących wskazań Strażnicy Miejscy będą podejmować interwencje.