Dzieci z gminy Biskupiec wzięły udział w bezpłatnych zajęciach organizowanych przez CKTiS.

„Zima z CKTiS” pod takim hasłem przebiegały tegoroczne ferie zimowe w gminie Biskupiec. Pod opieką animatorów i pracowników Centrum dzieci spędzały aktywnie cztery godziny dziennie od poniedziałku do piątku. Przygotowano wiele różnorodnych i kreatywnych zajęć, dzięki którym dzieci nie zmarnowały czasu przed telewizorem lub komputerem. Odbyły się m.in. zajęcia plastyczne, muzyczne, ruchowe, sportowe, taneczne oraz zajęcia z udzielania pierwszej pomocy. Największą frajdę sprawiła najmłodszym wycieczka do Węgoja i ognisko z kiełbaskami. Odbył się także bal karnawałowy, podczas którego nie zabrakło ciekawych zabaw przygotowanych przez animatorów.