W ramach pozyskanego dofinansowania zrewitalizowany zostanie skwer przy ul. Mickiewicza. 

Gmina Biskupiec otrzymała dofinansowanie w wysokości 30 tysięcy złotych w ramach programu „Niebiesko-Zielone Granty dla Warmii i Mazur” przyznawanego przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Środki te zostaną przeznaczone na rewitalizację skweru przy ul. Mickiewicza.

Projekt zakłada przekształcenie skweru w piękną, zieloną przestrzeń, która nie tylko poprawi estetykę okolicy, ale także przyczyni się do wzrostu bioróżnorodności. Nowe nasadzenia roślin, krzewów i drzew stworzą przyjazne środowisko dla lokalnej fauny, a mieszkańcom i odwiedzającym zapewnią miejsce do wypoczynku i rekreacji.