Gmina Biskupiec ogłasza nabór przedsięwzięć do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Biskupiec do roku 2030.

W terminie od 28.06.2024 r. do 08.07.2024 r., prowadzony jest nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Biskupiec do roku 2030. Na podstawie prowadzonych analiz i konsultacji społecznych wyznaczony został obszar rewitalizacji*, w którym zdiagnozowano największą koncentrację negatywnych zjawisk społeczno-funkcjonalnych w gminie.
Ważnym etapem prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji jest określenie katalogu konkretnych działań i zadań, które powinny zostać zrealizowane na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Zwracamy się do Państwa z prośbą o podzielenie się opinią, co warto zrobić na wyznaczonych obszarach.
Prosimy o wypełnienie formularza przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, w którym opiszą Państwo dokładny zakres propozycji zadania. Jedno przedsięwzięcie rewitalizacyjne należy opisać na jednym formularzu zgłoszeniowym. W przypadku chęci zgłoszenia więcej niż jednego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego należy wypełnić kolejny formularz.

Liczymy na Państwa zaangażowanie i zachęcamy do współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Biskupiec do roku 2030.

Sposób zgłaszania projektów:

  • w formie papierowej poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego załączonego poniżej lub dostępnego w pok. 34 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Biskupcu, Al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec
  • w formie elektronicznej, korzystając z poniższego linku: LINK

Formularz w wersji papierowej można złożyć:

  • osobiście w pok. nr 10 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Biskupcu, Al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec;
  • przesłać listem na adres: Urząd Miejski w Biskupcu, Al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec.

03.07.2024 o godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim w Biskupcu, Al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec, w pokoju nr 34 odbędzie się spotkanie warsztatowe na temat przedsięwzięć, jakie można zgłaszać do Gminnego Programu Rewitalizacji. Zaraz po spotkaniu odbędzie się spacer studyjny po obszarze rewitalizacji – zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

*Obszar rewitalizacji Miasta i Gminy Biskupiec obejmuje swoim zasięgiem funkcjonalne centrum miasta oraz gminy. Odgrywa bardzo ważną rolę dla funkcjonowania całej gminy, zarówno pod kątem administracyjnym, jak i handlowo-usługowym oraz rynku pracy. Ponadto charakteryzuje się wysokim potencjałem dla lokalizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Teren rewitalizacji obejmuje: rynek miasta, Urząd Miejski w Biskupcu, budynek Starego Ratusza, amfiteatr, Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu, Dom Pracy Twórczej „Sorboma”, Miejską Bibliotekę Publiczną im. Jana Liszewskiego, Dom dla Dzieci „Keja”, wieżę ciśnień, placówki oświaty i edukacji, a także wiele różnego rodzaju usług (w tym Szpital Powiatowy), zabytki i miejsca sportu i rekreacji (w tym parki, infrastruktura rowerowa i Hala Sportowa).

FORMULARZ

MAPA

INFORMACJA