OSP Biskupiec udzieliło absolutorium swojemu Zarządowi na kolejny rok. 

W sobotę 17 lutego Ochotnicy z OSP Biskupiec przeprowadzili zebranie sprawozdawcze za rok 2023. Podczas spotkania przedstawione były wydatki, inwestycje, działania i udziały w akcjach ratowniczo-gaśniczych biskupieckiej jednostki. Druh Arek Socha omówił najistotniejsze kwestie przy przygotowanej prezentacji z najdrobniejszymi szczegółami. Wynika z niej, że w 2023 roku OSP Biskupiec wyjechało do akcji 44 razy, a także że OSP ma łącznie ponad 60 członków w swoich kręgach. Jedną z najistotniejszych kwestii ubiegłego roku było pozyskanie samochodu strażackiego z Komendy Miejskiej w Olsztynie, a także zakup sprzętów na łączną kwotę 49 tys. zł. Strażacy na swoim koncie mają także organizację turnieju charytatywnego na rzecz wnuka jednego ze strażaków z Biskupca. Głosowanie podczas zebrania przebiegło jednomyślnie, tym samym druhowie postanowili udzielić swojemu Zarządowi absolutorium na kolejny rok. W spotkaniu udział wzięli także Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski i Z-ca Dowódcy JRG3 w Biskupcu mł. bryg. Jakub Kowalski, którzy dziękowali ochotnikom za całoroczną pracę na rzecz bezpieczeństwa Mieszkańców całej Gminy.