Zawiadomienie Inspekcji Weterynaryjnej w Olsztynie o stwierdzeniu wystąpienia na terenie Gminy Biskupiec ogniska afrykańskiego pomoru świń u dzika.

powiadomienie inspekcji weterynaryjnej