Rozporządzenie nr 14 uchylające rozporządzenie nr 5 w sprawie zasad utrzymywania drobiu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w powiecie olsztyńskim, na terenie wszystkich gmin.