Projekt w Biesówku zrealizowany!

Gmina Biskupiec zakończyła realizację zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Biesówku” w ramach przyznanej pomocy finansowej przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w konkursie „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2023 roku. Zadanie polegało na zagospodarowaniu terenu przestrzeni publicznej w Biesówku. dzięki środkom z projektu utworzono strefę wypoczynku, miejsca wspólnych spotkań Mieszkańców po byłym wyrobisku. Całkowita wartość zadania wyniosła 29 393,10 zł.