Informacja  dotycząca zakończenia i raportu z konsultacji społecznych w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Biskupiec.