Zdjęcie jeziora Tejstymy

Rada Powiatu w Olsztynie przyjęła kolejną uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi.

31 marca 2021 r. weszła w życie uchwała Nr XXI/241/2021 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi na niektórych akwenach wodnych powiatu olsztyńskiego. Kontynuowany jest m.in. zakaz na Jeziorze Tejstymy gm. Biskupiec