Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi.

Szczegóły dotyczące uzgodnień i zajmowania pasa drogowego znajdują się na stronie LINK