Gmina Biskupiec realizuje projekt „ Poprawa sprawności ruchowej seniorów w gm. „Biskupiec” w ramach konkursu grantowego „Generacja 6.0” edycja IV.

W ubiegłym roku Gmina Biskupiec pozyskała środki zewnętrzne na realizację projektu „ Poprawa sprawności ruchowej seniorów w gm. Biskupiec” w ramach konkursu grantowego „Generacja 6.0” edycja IV. Dzięki tym środkom odbywają się zajęcia poprawiające sprawność ruchową i kondycję seniorów z Domu Dziennego Pobytu w Biskupcu.  Są to m.in.: zajęcia na zdrowy kręgosłup, zajęcia ogólnorozwojowe, aqua aerobik i zajęcia taneczne. Grupa uczestników liczy 18 osób. W ramach tego zadania zakupiono także niezbędne materiały rehabilitacyjne takie jak hantelki oraz gumy fitness. Kolejnym etapem projektu będzie wydarzenie kulturalne w formie wyjazdu do teatru w Olsztynie oraz zakończenie projektu w formie spektaklu/przedstawienia umiejętności tanecznych zdobytych na warsztatach przez seniorów 60+. Projekt dofinansowany jest w 100%  ze środków Fundacji BGK. Koszt zadania wynosi – 14 990,00 zł.