Rozpoczynają się  wydarzenia w ramach XXIV Warmińsko Mazurskich Dni Rodziny.

Od 13 maja do 6 czerwca odbywać się będą wydarzenia w ramach obchodów XXIV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny pod hasłem „Rodzina z wartościami to silna rodzina”. Gmina Biskupiec również organizuje szereg działań zmierzających do wzmocnienia rodziny i budowania dobrych relacji. Będą to min. pikniki rodzinne, integracyjne, wspólne zabawy, rozgrywane towarzysko mecze, występy i konkursy. Wszystkie instytucje zapraszamy do włączenia się w organizację w/w wydarzenia poprzez przygotowanie działań promujących rodzinę, a rodziny zachęcamy by włączyły się w działania organizowane w szkołach, przedszkolach oraz innych instytucjach gminnych. Główni organizatorzy Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny ogłosili już pierwsze konkursy: plastyczny i grafiki komputerowej oraz literacki.

W załącznikach przekazujemy informacje dotyczące konkursów wojewódzkich: