Od poniedziałku 27.05 wznowione zostaną prace na ulicach: Akacjowej, Bukowej i Klonowej.