Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Biskupiec w roku 2023. 

Wyniki z zakresu wspierania kultury fizycznej

Wyniki z zakresu wspierania kultury fizycznej