Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w miejscowości Stanclewo.