Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w miejscowości Biskupiec.