Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia – Biskupiec, ul. Poznańska 2.