Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w Biesówku.