Wykaz nieruchomości gruntowych w Gminie Biskupiec przeznaczonych do zbycia.