Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w Biskupcu, ul. Żelazna – w trybie przetargów ustnych nieograniczonych.

WYKAZ UL. ŻELAZNA