Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w Biskupcu, ul. Plażowa – do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA