Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w miejscowości Wilimy.