Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia – ul. B. Chrobrego, Biskupiec. 

WYKAZ