Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia – niezabudowana nieruchomość gruntowa, obręb Biskupiec Kolonia. 

WYKAZ