Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia – niezabudowana nieruchomość gruntowa, obręb Biskupiec Kolonia.

WYKAZ