Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w miejscowości Łabuchy.