Lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą udziału w gruncie – ul. Aleja Róż, Biskupiec.

WYKAZ