Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych – Biskupiec – Kolonia Druga.

WYKAZ