Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, Biskupiec. 

Wykaz PDF

wykaz biskupiec