Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, Biskupiec.

Wykaz PDF

wykaz