Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w Kramarce.

wykaz Kramarka