Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w Biskupcu na ul. Kombatantów. 

wykaz Kombatantów