Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w Najdymowie.

wykaz Najdymowo