Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w Borkach Wielkich. 

WYKAZ