Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia ul. Złota, Biskupiec.

WYKAZ